Hoe vaak wordt ons lijden wel veroorzaakt door het gevoel dat we iets of iemand niet hebben of niet kunnen bereiken? Dat we in de onmogelijkheid verkeren om iets te bereiken? Met lijden bedoel ik dan: ons ongelukkig voelen, ons ontevreden voelen, ons eenzaam voelen, ons leeg voelen,…

Wat zoeken we eigenlijk als we ons zo gedragen? Liefde van een (mogelijke) partner? Goedkeuring van een autoritaire, veeleisende ouder? Onvoorwaardelijke waardering van hen voor wie we zijn? Voor wie van jullie werkt dat eigenlijk op die manier? Wie slaagt erin om dit alles van anderen te krijgen en voor goed of voor lange tijd zijn leegte gevuld te zien, zijn ongeluk en ontevredenheid te zien omdraaien, zich niet meer eenzaam te voelen?

We trekken mensen en situaties aan, en zo creëeren we onze eigen leefomgeving, die in feite onze innerlijke leefwereld weerspiegelen. Dat wil dus zeggen dat als we slecht in ons vel zitten, als we onszelf niet graag zien, onszelf afkeuren en onszelf te min vinden, we net dit aantrekken. Dan trekken we mensen aan die veeleisend en kritisch zijn en ons niet waarderen, ons niet goed genoeg  vinden. Of mensen die ons niet respecteren omdat we onszelf niet respecteren. En zo maak je net van datgene wat je niet wil, toch jouw realiteit en blijf je vast zitten in een gevoel van leegte, eenzaamheid, ontevredenheid,… En vaak zelfs in verbittering naar iedereen om je heen toe.

Zo creëer je zelf een oneindige lege, koude wereld waarin je wanhopig warmte en genegenheid zoekt.

Wat nu dan?

Jezelf leren kennen. Al jouw gedachten en bijhorende gevoelens onderzoeken. Byron Katie kan jullie haarfijn uitleggen met haar ‘The Work’ hoe je dit zelfonderzoek moet doen. Haar boek ‘Vier vragen die je leven veranderen’ is daarom dus een absolute aanrader voor iedereen die gedeprimeerd geraakt door het leven en het gevoel heeft compleet vast te zitten ondanks de al vaak veel ondernomen pogingen om van je lijden af te komen.

Wat is ‘The Work’?
Het is je eigen gedachten waarnemen en onder het vergrootglas leggen om na te gaan of ze waarheid bevatten of een leugen zijn. Het is met andere woorden een proces van bewustwording en zelfrealisatie. Het vraagt wel veel moed. Want dit onderzoek wil zeggen dat je verantwoordelijk wordt voor wat in jouw bewustzijn komt. Door onwetend te blijven wanneer je je gedachten niet onderzoekt geef je de macht uit handen en blijf je hangende in onrust en stress. Dus wie moedig is, kan deze macht zich terug toe-eigenen en rust en vrede vinden. En liefde, goedkeuring en waardering in zichzelf. En zo stopt de wanhopige en wrede zoektocht buiten jezelf.