Relaties

Als mens zijn we een sociaal wezen en kunnen we niet leven zonder relaties met anderen. We zoeken daarom betekenisvolle relaties met anderen. Met familie, met vrienden en ook met partners. Deze relaties lopen niet altijd even soepel en makkelijk. In elke relatie doen er zich al wel eens problemen voor. Dat is normaal. Meestal geraken deze problemen ook wel weer opgelost door middel van ruzies. Want deze horen bij gezonde relaties. We maken ruzie omdat we ons niet gehoord of begrepen voelen. We proberen elkaar te begrijpen en rekening te houden met elkaars behoeften. Soms geraken we er echter onderling niet uit. Meestal komt dit omdat er een onevenwicht is tussen verbondenheid en autonomie. Als alles goed is voelen we ons goed bij elkaar en voelen we ons goed als we niet in elkaars buurt zijn. De partners voelen vertrouwen en veiligheid in hun relatie. Dit komt omdat we als individu in een relatie ook tijd en ruimte nodig hebben voor onszelf. We hebben ook nood aan autonomie. Wanneer iemand niet veilig gehecht is, ervaart deze partner vermoedelijk te weinig vertrouwen in zichzelf en in de ander. Zo kunnen er er problemen ontstaan op vlak van intimiteit en autonomie. Omdat dit het evenwicht in de relatie verstoort, kan er dan een destructief patroon ontstaan. Dit kan het einde van de relatie betekenen maar dat hoeft niet zo te zijn. Vaak is het dan raadzaam om hulp door middel van therapie te zoeken. Soms is het constructiever dat één of beide partners apart in individuele therapie gaan en soms is relatietherapie meer aangewezen.

Wil je meer lezen over relaties? Over hechting & hechtingsstijlen? Over veiligheid, vertrouwen, verbondenheid & autonomie binnen relaties? Dan vind je hierover  onderaan deze pagina enkele interessante boeken.

Omschrijving

Een vernieuwende en verhelderende kijk op relaties, met praktische tips en adviezen Na de eerste verliefdheid ontstaat in veel relaties een ‘machtsstrijd’: je gaat je ergeren aan kleine kantjes, je bent bang te veel van jezelf te moeten opgeven, er ontstaat een bepaalde sleur… Maar hoe vermijd je dat die strijd het einde van je relatie betekent? Aan de hand van praktijkvoorbeelden legt Rika Ponnet de dieperliggende oorzaak van relatieproblemen bloot en toont ze hoe hechtingsstijlen vaak aan de basis liggen. Waarom trekken tegenpolen elkaar aan, maar stoten ze vaak na een tijdje ook weer af? Waarom kiezen veel mensen telkens weer voor een ‘foute’ partner? En waarom is ruzie en strijd vaak een verborgen kreet om meer intimiteit?

Omschrijving

Jan Storms schreef met zijn Destructieve relaties op de schop, psychopathie herkennen en hanteren het standaardwerk op het gebied van psychopathie. De eerste versie verscheen in 2010; hiervan zijn inmiddels ruim 10.000 exemplaren verkocht.

Reacties van lezers:

‘Dit boek is een eye-opener voor iedereen die – soms al een leven lang- gevangen zit in een web van een persoon met een diepe, ongeneeslijke stoornis.’

‘Had ik dit boek maar eerder gelezen…’

‘Dit boek heeft mijn leven gered.’

Naar schatting 1 op de 20 mensen lijdt aan psychopathie. Een psychopaat (m/v) is er op uit om mensen in zijn omgeving kapot te maken. In verreweg de meeste gevallen wordt er nooit een juiste diagnose gesteld en gaan deze mensen vrijwel onbelemmerd hun gang. Destructieve relaties op de schop geeft inzicht in psychopathie en handvatten om met mensen die aan deze stoornis lijden om te gaan.

Aan deze nieuwe uitgave van Destructieve relaties op de schop zijn naast de geactualiseerde inhoud ook indrukwekkende ervaringsverhalen van slachtoffers van psychopaten toegevoegd.

Omschrijving

Heb jij last van verlatingsangst of bindingsangst? Heb je alles op orde maar gaat het steeds mis in de liefde? Verlang je naar een partner maar loopt deze steeds weg als jij dichterbij komt? Of verdwijnen al jouw gevoelens als iemand voor jou wil gaan? Misschien heb je een relatie maar mis je de intimiteit. In Liefdesbang legt Hannah Cuppen uit dat dit allemaal met verlatingsangst en bindingsangst te maken heeft en hoe je hiermee om kunt gaan. Nederland telt naar schatting 2,4 miljoen singles. Het blijkt nog niet zo eenvoudig om de prins of prinses op het witte paard tegen te komen. En staat die opeens wel voor je deur, dan is het lastig om de teugels uit handen te geven. Vervelende ervaringen of verlies hebben je misschien liefdesbang gemaakt. Hannah Cuppen is zelf ervaringsdeskundige. Ze durfde zich kwetsbaar op te stellen en schreef Liefdesbang vanuit haar jarenlange zelfonderzoek. Daarnaast interviewde ze vele mensen over hun ervaringen met verlatingsangst en bindingsangst. Haar oplossingsgerichte boek biedt zo behalve inzichten en tips ook veel authentieke verhalen uit de praktijk. Het laat zien hoe je je hart kunt openen voor jezelf en daarna voor de ander. Zo krijgt de liefde een eerlijke kans.

Omschrijving

Bestseller voor relatietherapeuten en stellen die aan hun relatie willen werken. We zijn allemaal op zoek naar liefde, steun en verbondenheid, maar soms hebben we daar een beetje hulp bij nodig. Die hulp komt van dr. Sue Johnson, ontwikkelaar van Emotionally Focused Couple Therapy. In Houd me vast maakt Sue Johnson de lezer deelgenoot van haar baanbrekende en buitengewoon succesvolle programma voor het creëren van hechte en veilige relaties. Een boek dat populair is bij therapeuten en door de midprice ook toegankelijk wordt voor een nog breder publiek.

Omschrijving

In de spirituele bestseller Verslaafd aan liefde laat Jan Geurtz zien dat onze zoektocht naar liefde en erkenning voortkomt uit een fundamentele zelfafwijzing. Op inspirerende wijze laat hij zien hoe we onze behoeftigheid aan liefde en erkenning kunnen veranderen in onvoorwaardelijk en duurzaam geluk – voor iedereen die bekneld zit in een liefdesrelatie, of in het gemis eraan. Jan Geurtz is de auteur van de bestsellers De opluchting, De verslaving voorbij, Verslaafd aan liefde en Verslaafd aan denken. Geurtz studeerde orthopedagogiek, onderwijskunde en wetenschapsfilosofie, en is geïnspireerd door het boeddhisme.