Wat is therapie?

Jij bent dus op verkenning en op zoek naar therapie? Naar een therapeut die bij jou past? Maar wat is therapie dan juist?  En wat kan je van een therapeut verwachten?

Therapie is gericht op de begeleiding van een persoon die psychisch lijdt. Het therapeutisch begeleiden van iemand die last ondervindt van zijn gedrag, gedachten en/of zijn gevoelens. Hoofdzakelijk is een proces gericht op verlichting van symptomen terwijl het inzicht in de oorzaak ervan wordt vergroot.

Er zijn verschillende soorten therapie.

Cognitieve therapie richt zich op het denken. Op welke manier denkt iemand over zichzelf. Hoe denkt iemand over bepaalde gebeurtenissen.

Gestalttherapie is gericht op het gevoel. Hoe voelt iemand zich doorgaans.

Gedragstherapie is gericht op het gedrag. Het doen, de keuzes die gemaakt worden. De manier waarop iemand met anderen of bepaalde situaties omgaat.

Er zijn nog vele andere psychotherapeutische stromingen en werkwijzen die specifiek vanuit één bril kijken naar en zich bezig houden met het probleem.

Wat is IV therapie?

Graag vertel ik je hoe ik als therapeut werk. Als je nadien nog vragen hebt, mail of bel me gerust even!

Gesprekstherapie heb ik niet zelf uitgevonden. Ook de integratieve therapie komt niet van mijn hand maar daarin ben ik wel opgeleid. Ik volgde de opleiding Interactionele Vormgeving (IV) aan de Educatieve Academie te Berchem. Deze opleiding stelt me in staat om de vele waardevolle zienswijzen en technieken, uit de verschillende psychologische stromingen, toe te passen en te bundelen binnen mijn werk als therapeut. Dat zorgt ervoor dat ik op maat kan werken samen met jou.

Als IV therapeut werk ik met jouw denken én jouw voelen én jouw gedrag. Ik werk holistisch door te kijken hoe deze 3 menselijke processen werken bij de cliënt. En hoe deze elkaar beïnvloeden.

Wat betekent op maat?

Jij komt naar mij toe met een doel.

Dat doel van mensen kan heel verschillend zijn. Ben je vooral op zoek naar een luisterend oor?

Of wil je hulp bij het verkrijgen van inzichten?

Of wil je tips om op een andere manier bepaalde moeilijkheden aan te pakken? …

Dus wat is JOUW doel? Daarmee gaan we van start!

Dat doel en ons stappenplan stuur ik gaandeweg bij op jouw vraag of op mijn suggestie.

Wat kan je van mij als persoon  en als therapeut verwachten?

In de eerste plaats ben ik dus gewoon een mens. Een mens met heel wat levenservaring die ik gebruik om onbevooroordeeld naar jou te luisteren. Ik zal vragen stellen om zo goed mogelijk trachten te begrijpen hoe het voor jou is in jouw situatie met jouw moeilijkheden.

Zoals iedereen ben ook ik geboren met een aantal kernkwaliteiten. Nieuwsgierigheid en leergierigheid liggen zeker in mijn aard. Als mens en als therapeut ben ik nieuwsgierig naar het verhaal waarmee jij bij mij op gesprek komt. En leergierigheid zorgt ervoor dat ik gedreven blijf om jou en jouw verhaal te leren begrijpen. Ik ben analytisch. Dat klinkt nu niet meteen aantrekkelijk in de oren, hoor ik je alvast denken. Toch is dit belangrijk om een onderscheid te kunnen maken tussen wat belangrijk is en minder belangrijk is tussen de massa informatie die je me al dan niet bewust zal geven. Zo blijven we op het juiste spoor en dwalen we niet af maar blijven we bij de kern van jouw hulpvraag. Mijn mildheid en luisterend, empathisch oor zorgen ervoor dat ik jou een veilige plek kan bieden waarin je met begrip tegemoet getreden zal worden. Een plek waar je jezelf verder kan leren kennen en dus tot inzichten en verder zelfrealisatie kan komen.

Wanneer je bij mij in therapie komt gaan we dus enerzijds praten om elkaar te leren kennen en te begrijpen en anderzijds kunnen we ook allerlei oefeningen doen. Van lichaamswerk tot creatieve werkvormen en van boeken lezen (als optioneel huiswerk) tot verdiepende verkenning van gevoelens en gedachten.

Wat is mijn doel?

Tijdens het therapeutisch proces ben ik er onvoorwaardelijk voor jou. Ik wil je helpen jouw inzichten te vergroten en je meer zelfbewust te laten worden. Vooral dan van jouw manier van denken en van jouw doen en laten. Op welke manier reageer jij op bepaalde situaties of bepaalde personen? En dient jou dat of eigenlijk niet? Ik wil je helpen terug meer in jouw kracht te komen. Emotionele verwerking is vaak een belangrijk onderdeel alvorens verder te kunnen. Toch tracht ik vaak zo snel mogelijk naast de emotionele verwerking ook tot gedragsverandering aan te moedigen.

Op welke emotionele worsteling je ook lijkt te botsen, welke emotionele knoop je ook probeert te ontwarren, samen gaan we op zoek naar de sleutels die jij nodig hebt om rust, vrede, geluk te vinden in & met jezelf en in jouw leefomgeving.

Hoe lang duurt de therapie?

Hoe lang duurt het om je beter te voelen? Voordat je merkt dat therapie werkt?

Helaas is dit geen exacte wetenschap en kan ik je daar geen tijdslijn voor voorspellen. Alles hangt ervan af welke mogelijkheden jij in jezelf vindt om aan de slag te gaan met jouw moeilijkheden in dit therapeutisch proces.

Hoe lang worstel je al met deze moeilijkheden? Zijn die er altijd of soms? Heb je vroeger al hulp gezocht of is dit de eerste keer? Sta je er alleen voor of heb je een partner, familie of vrienden die jou steunen? Zijn enkele belangrijke vragen die mee bepalend zijn voor het succes en de duur van de therapie.

Ik rijk aan en jij bent diegene die aan het stuur zit. Ik rijd met je mee en doe soms suggesties om eens wat bij te sturen op bepaalde momenten.

Klinkt dit voor jou als passend bij jezelf?

Surf dan gerust verder naar de contactpagina om een afspraak bij me te maken.

Tot binnenkort!

Warme groet,

Ann Vergouwen

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen. De therapie bestaat uit gesprekken met een deskundige hulpverlener: de psychotherapeut. In de gesprekken bespreekt u met de psychotherapeut uw klachten en problemen.

Psychotherapie is door Minister van Gezondheid Maggie De Block erkend als een behandelingsvorm. Dat is een belangrijke stap binnen de therapeutische hulpverlening omdat tot de titel psychotherapeut geen erkend beroep is. Met de nieuwe wet mogen enkel Psychologen, Artsen en Orthopedagogen die ook nog een erkende langdurige psychotherapieopleiding volgden psychotherapie verlenen. Daarnaast mogen hulpverleners die reeds werkzaam waren als psychotherapeut voor 1/9/2016 én een erkende langdurige psychotherapieopleiding volgden ook psychotherapie aanbieden.

Momenteel is nog geen enkele psychotherapeut officieel erkend.

Terugbetalingsregeling psychotherapie.

Maggie De Block werkte een terugbetalingsregeling uit. Momenteel is er een terugbetaling mogelijk voor kortdurende psychotherapie bij een erkend psycholoog of een erkend orthopedagoog. Je moet hiervoor eerst naar de huisarts om een doorverwijzingsbrief te vragen. Nadien kan je een afspraak maken voor psychotherapie bij een erkende hulpverlener.

Ikzelf ben geen psycholoog. Ik ben een bachelor Maatschappelijk werker en IV Therapeut (erkende psychotherapie). Ik kan je dus geen terugbetaling aanbieden volgens de wet van Maggie De Block. Wel is er een terugbetaling mogelijk via de ziekenkas indien dit in jouw verzekering zit.

IV staat voor Interactionele Vormgeving. Dat wil zeggen dat ik als therapeut integratief werk. Ik heb oog voor zowel jouw innerlijke gevoels- en gedachtenwereld als voor de context waarin je leeft. Wat voel je? Wat denk je? Hoe ga je in contact met jouw omgeving?

Op welke manier communiceer je met jezelf en met anderen?

Door welke gebeurtenissen is jouw leven al gekleurd? Welke invloed heeft dit alles tot nu toe gehad op wat je nu voelt en denkt. Heeft dat invloed op hoe jij met je omgeving omgaat? En zo ja, op welke manier dan.

Verder verdiep ik mij  in Schematherapie, Psych-K (om ook te kunnen werken op het onderbewuste) en TRE® (lichaamsgericht werk om spanning & stress te ontladen).