ANGST

Schrik, vrees, paniek,… we kennen het allemaal. Het komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen en is één van de meest voorkomende psychische moeilijkheden waarvoor iemand hulp zoekt. Je bent dus zeker niet alleen en er is geen enkele reden om je ervoor te schamen!

angst

SYMPTOMEN

Fysieke reacties

Nervositeit , rusteloosheid, benauwd gevoel op de borst, hartkloppingen, zweten, duizeligheid, rillingen, misselijkheid, appelflauwte, tintelingen in handen/voeten,… Met andere woorden wordt jouw zenuwstelsel heel actief.

Emotionele reacties

Piekeren, bezorgdheid, rusteloosheid, prikkelbaar zijn, vermoeidheid,…

Soms wordt iemand angstig om zich zo te voelen. Dan kan er schrik voor de angst ontstaan. Als je geen oplossing ziet dan gebeurt het vaak dat je er alles aan doet om je zo niet te voelen door situaties te vermijden of te vluchten in allerlei soorten activiteit. Zoals werken, Netflix kijken, gamen, eten, sporten, seks,… Het hoeft niet enkel om verslavingen te gaan zoals alcohol- of druggebruik.

Laat het dus niet zover komen. Zoek op tijd hulp zodat je niet ook nog moet proberen weer van je verslaving af te geraken.

WAT IS ANGST?

Het is een emotie doe opkomt als we het gevoel hebben door iets of iemand bedreigd te worden. Het is een basaal overlevingsmechanisme als reactie op een welbepaalde prikkel zoals dreiging van gevaar of pijn. Op zich is angst een normale en gezonde reactie. Het stelt ons in staat om ons te verdedigen als het nodig is. Denk maar aan bijvoorbeeld de vecht-, bevries- en vluchtreactie.

Paniek is een moment van intense angst.

WAT DOET HET MET JE?

Meestal zorgt angst ervoor dat we bepaalde bedreigende situaties of personen zullen vermijden of ontwijken. En vaak ontstaat er ook de vrees om angstig te worden. Men krijgt er dus schrik voor.

WAT VEROORZAAKT HET?

Een nare of uitzonderlijke situatie die zich heel onverwachts zich voordoet.

Opvoeding kan dit veroorzaken doordat je heel beschermend wordt opgevoed en weg wordt gehouden van alle soorten mogelijke risico’s. Zo kan je er niet mee leren omgaan en is het moeilijk om op jezelf te vertrouwen dat je nare of enge situaties aankan.

Een traumatische ervaring zoals mishandeling, een ongeval meemaken of er getuige van zijn, een natuurramp,…

Erfelijkheid kan ook maken dat je kwetsbaarder bent voor angst.

WANNEER WORDT HET EEN ANGSTSTOORNIS?

Soms kunnen normale, alledaagse situaties angstreacties uitlokken. Deze kunnen zelfs heel hevig worden waardoor zij een normaal functioneren in de weg komen te staan. Als dit verschillende maanden lang blijft duren, dan spreken we over en angststoornis. Zo kan ook angst voor de angst ontstaan. Dat wil zeggen dat we angst ervaren terwijl er geen echt gevaar is maar we denken dat er gevaar is of kan zijn.

VERSCHILLENDE SOORTEN ANGSTSTOORNIS

Paniekstoornnis: wanneer je paniekaanvallen krijgt en angst voor de aanval zelf hebt

Sociale fobie: angst voor de reactie of kritiek van anderen gedurende meestal sociale situaties. Bijvoorbeeld naar de winkel gaan of op café, contact met onbekenden,…

Specifieke fobie: angst voor een welbepaalde situatie of voorwerp. Bijvoorbeeld hoogtevrees, het duister, spinnen, vliegen,…

Posttraumatische stressstoornis (PTTS): het herbeleven van een nare ervaring via gedachten of dromen

Obsessief compulsieve stoornis (OCS): terugkerende dwanggedachten (obessies) in combinatie met dwanghandelingen (compulsies)

Gegeneraliseerde angststoornis: een constante moeilijk te controleren angst

HOE MET ANGST OMGAAN?

Tim Ferris raadt aan om je angst uit te schrijven.

Wat is het meest erge scenario van wat er zou kunnen gebeuren?

Schrijf alles op wat er in je opkomt omtrent wat er zou kunnen gebeuren.

Noteer wat je allemaal zou kunnen doen om dit te voorkomen.

En schrijf alles op wat je zou kunnen doen om te herstellen in het geval het niet goed loopt.

Hij raadt ook aan om een soort van kosten-baten analyse te maken.

Is dit mogelijk? Deed iemand me het al voor? (Meestal wel.)

Wat zouden alle mogelijk voordelen kunnen zijn wanneer ik het probeer?

Hoe zou mijn leven eruit zien over 6 maanden, 1 jaar, 5 jaar,… als ik geen actie onderneem?

Op een schaal van 0-10: Hoeveel schade kan ik oplopen versus hoeveel positieve invloed kan dit hebben op mijn algemeen gevoel van welzijn in mijn leven?

LITERATUUR

FEEL THE FEAR AND DO IT ANYWAY

Wat houdt ons tegen om de persoon te zijn die we willen zijn, om de dingen te doen die we willen doen? Het antwoord – de basis van alle antwoorden – is angst. Angst om beslissingen te nemen, om auto te rijden, om een bekende op te bellen, maar ook angst om een relatie te beginnen of te beëindigen, om alleen te zijn, om oud te worden… Waaruit onze angst ook bestaat, het is een levensfeit waar niemand aan ontkomt. Angst kan echter ook verlammend werken en leiden tot gevoelens van onzekerheid, frustratie, besluiteloosheid, kwaadheid of hulpeloosheid. En dat is niet nodig! Psychologe Susan Jeffers leert ons de angstgevoelens die ons blokkeren te herkennen, te accepteren en er overheen te stappen. Met begrip en humor leert ze ons stap voor stap die angst weliswaar te voelen, maar tóch die dingen te doen die we eigenlijk willen doen. De adviezen en technieken die ze ons aanreikt zijn gebaseerd op de cursussen die ze geeft en die al duizenden mensen geholpen hebben op de weg naar een beter leven.

angst

GELUK ZONDER VOORWAARDEN

De internationale bestseller ‘Geluk zonder voorwaarden’ van Michael Singer.
Hoe kunnen we onszelf bevrijden van negatieve gedachten, herinneringen en ervaringen? Hoe kunnen we ons vrijmaken van de verhalen over onszelf die ons gevangen houden in patronen van angst en vermijdingsgedrag?
Het antwoord is verbluffend eenvoudig, laat Michael Singer zien. Er is een ruimte in onszelf, vrij van frustratie en egoïsme, waar we onvoorwaardelijke vreugde en lichtheid ervaren.
‘Ik kon het niet meer wegleggen, en moest er iedereen over vertellen.’ – Oprah Winfrey in gesprek met Michael Singer

geluk & tevredenheid vinden