ASSERTIVITEIT

WAT IS ASSERTIVITEIT?

Assertiviteit is een vorm van communicatie.  Het is voor jezelf kunnen opkomen. Het is dus als het ware zelfrespect in combinatie met respect voor de ander. Je laat de andere in zijn/haar waarde. Dat gaat makkelijker als je in staat bent om je eigen gevoelens, gedachten en mening onder woorden te brengen. Dat vraagt dus om voldoende zelfkennis en zelfinzicht. Ben je goed in zelfreflectie dan ben je wellicht ook beter in assertief communiceren. Het zorgt er voor dat de mensen rondom jou rekening houden met je.

Zonder respect voor de ander spreken we over agressie. Daarnaast kan de communicatie ook nog vermijdend (sub-assertief) of manipulatief zijn. Iemand die agressief en/of manipulatief communiceert is vooral bezig met zijn eigen belang. Iemand die confrontaties vermijdt en niet opkomt voor zichzelf die cijfert zichzelf te veel nilles willes weg.

Iemand die assertief communiceert denkt aan ieders belang en gaat op zoek naar een gulden middenweg waar iedereen zich in kan vinden. Je maakt dan een compromis. Het maakt dat mensen weten wat ze aan je hebben, waar ze bij je staan. En het maakt je ook een aangenaam en flexibel persoon om mee om te gaan.

Maar er is goed nieuws! Assertief zijn dat kan je leren! Voor velen is dit niet gemakkelijk. Zeker niet wanneer je je eerder onzeker voelt en aan zelfvertrouwen mist. Maar het is zeker mogelijk!

KENMERKEN VAN IEMAND DIE ASSERTIEF IS

Je kan/durft nee zeggen

Jouw mening geven kan je goed

Je kent jezelf

Beslissingen maken kan je makkelijk

Wanneer je spreekt, wordt je gehoord

Je bent goed in feedback geven en ontvangen

Conflicten is iets wat je niet vermijdt

Je weet dat het je recht is om op te komen voor jezelf en dat je je er niet voor hoeft te verantwoorden