AUTHENTICITEIT

Gewoon zijn wie je bent. Open en eerlijk.

Om authentiek te zijn moet je bereid zijn om jezelf te willen begrijpen en te willen groeien. Jezelf te willen ontplooien. Naar jezelf willen kijken, vraagt wel wat moed. Want het vraagt ook om bereidheid om te willen kijken naar je kleine kantjes. Authenticiteit is dus een belangrijk beginsel wanneer je in therapie gaat. Zonder authentiek te willen zijn, wordt het therapeutisch proces zeer moeilijk of zelfs onmogelijk. Authentiek zijn is een proces. Het kent een begin maar geen einde. Je stopt er nooit mee want eens begonnen en bewust kan je nooit terug naar voordien.

WAT IS AUTHENTICITEIT?

Volgens Van Dale betekent het: betrouwbaar, geloofwaardig, echt. Ik vertaal dat naar jezelf zijn zonder je anders voor te doen. Handelen naar wat jij denkt en voelt. Los van verwachtingen van anderen of van de maatschappij in het algemeen. Trouw blijven aan jezelf ondanks de druk van buitenaf.

Dat vind ik alvast heel fijn klinken. Alleen is dat in de praktijk niet altijd zo eenvoudig.

HOE KAN JE MEER AUTHENTIEK ZIJN?

Door in de eerste plaats jezelf goed te leren kennen. Je eigen waarden goed kennen. Je eigen talenten maar ook je valkuilen. Weten hoe jij je vanbinnen echt voelt. Doen wat jij voelt wat jij voelt wat voor je klopt en niet wat anderen van je verwachten. Dus ook door er voor te zorgen dat je niet afhankelijk bent van de mening van anderen. Zo dicht bij jezelf staan waardoor je niet snel van buitenaf beïnvloed wordt. Dat vraagt om goed je eigen mening te kunnen vormen en daar niet aan te twijfelen als blijkt dat anderen van mening verschillen. Bij je standpunt kunnen blijven ook al wordt je daardoor misschien minder populair gevonden. En zo dus ook verantwoordelijkheid nemen voor je eigen keuzes.

Vanuit dit alles kan je echt jezelf zijn en doe je je niet anders voor. Je blijft trouw aan je eigen persoonlijkheid, eigenheid, karakter ondanks invloed van buitenaf.

Het is een proces dat nooit stopt. Je bent er nooit klaar mee omdat de wereld waarin we leven niet stilstaat en wij niet stilstaan in de bewegende wereld.

WELKE EFFECT HEEFT TE WEINIG AUTHENTICITEIT OP JE?

Als je niet kan leven volgens jouw innerlijke kern dan verlies je voor een stuk het contact met jezelf. Omdat je een stuk van jezelf verloochent, niet erkent. Geen ruimte geeft. Je stopt met ontwikkelen.

WELKE EFFECT HEEFT AUTHENTICITEIT OP JE?

Het geeft je een rijk, zinvol en gelukkig leven. Omdat we onze levenswaarden kennen én er ook naar leven geeft dat innerlijk het gevoel van rust en voldoening. Alsof het allemaal klopt: je waarden, je doelen en de wijze waarop je leeft.

WAT IS DE OORZAAK VAN HIER NIET IN SLAGEN?

Het niet jezelf kunnen zijn en niet trouw blijven aan jezelf wordt veelal veroorzaakt door een onderliggende angst. Angst voor afwijzing.

Bijvoorbeeld angst om er niet bij te horen, niet mee te kunnen met de laatste trends, om slecht beoordeeld te worden, bekritiseerd. Misschien om je job te verliezen als je een ander visie hebt om aan een lager tempo wil werken. Of om verlaten te worden door je partner. Misschien vrees je uitgesloten te worden door je groep vrienden als je eerlijk zou zeggen dat je het niet eens bent of een bepaalde gewoonte eigenlijk niet leuk vindt. …

LITERATUUR

AUTHENTICITEIT – JEZELF ZIJN EN WAAROM DAT ERTOE DOET

Velen van ons zijn ons leven lang op zoek naar authenticiteit. We streven naar een perfecte balans, waarbij we enerzijds hopen dat wat we doen en zeggen weerspiegelt wat we denken en voelen, en anderzijds dat ons denken en voelen weerspiegelt wie we werkelijk zijn.
In Authenticiteit presenteert psycholoog Stephen Joseph zijn frisse en inspirerende kijk op jezelf zijn, met praktische adviezen en oefeningen voor de lezer. Op basis van de wijsheid van de grote filosofen, inzichten en onderzoeksresultaten van psychologen en casestudy’s uit zijn eigen praktijk laat Joseph zien waarom authenticiteit zo belangrijk is: het is de basis van ons geluk en de sleutel tot voldoening, vitaliteit en welzijn.

authenticiteit