BINDINGSANGST

WAT IS BINDINGSANGST?

Een diepgewortelde angst om je te binden, hechten aan een ander. Dit in een poging om je te beschermen tegen het gevoel van afwijzing. Het is makkelijker om zelf af te wijzen dan om je afgewezen te voelen. Je laat iemand emotioneel niet al te dichtbij komen om niet te veel pijn te moeten voelen wanneer het fout zou lopen.

WAT ZIJN DE KENMERKEN VAN ANGST OM JE TE BINDEN?

Kijk eens of je in de onderstaande lijst zaken herkent bij jezelf die kunnen wijzen op angst om je te binden.

• Anderen op emotionele afstand houden

• Kritisch zijn om redenen te hebben om af te wijzen

• Benauwd, beklemd gevoel

• Het ervaren van druk

• Snel geïrriteerd zijn

• Het verlangen om rustig op jezelf te zijn

• De verantwoordelijkheid van die gevoelens eerder bij de ander leggen, er zijn niets aan de doen

• Je voelt weinig de noodzaak om een relatie te hebben, je bent al vrij lang alleen

• Eens in een relatie neem je snel afstand, wil je terug vrijheid, kijk je al snel naar anderen

• Je sluit je emotioneel af op vele manieren

• Word je niet snel verliefd

• Merk je snel dat de ander niet ‘de ware’ is

• Je wil geen partner die al te afhankelijk is van je

• Liever ben je bij familie of vrienden dan bij je partner

• Je wil vooral heel rustig aan doen en niet te snel gaan in de relatie

• Voelt je niet emotioneel verbonden met de ander

• Je kan je emoties niet uiten in gesprek of tonen via seks

• Blijf je twijfelen of je partner de juiste keuze is

• Liever denk je niet na over de toekomst

• Ben je geneigd om te flirten met anderen of vreemd te gaan

HOE ONTSTAAT BINDINGSANGST?

Zoals bij verlatingsangst ligt de oorzaak meestal in een onveilige hechting tijdens de kindertijd. Vaak is het zo dat iemand met bindingsangst heeft ervaren dat de ouders emotioneel onbeschikbaar waren. Ze zijn gewend aan een emotionele afstand. Er werd niet gepraat over gevoelens of ze werden afgewezen. Zo kon men niet leren gevoelens en behoeften te uiten. En leerde men de gevoelens te ontkennen omdat er toch geen rekening mee werd gehouden.

Dit zorgt ook voor een gevoel van onveiligheid en uit zich in het vermijden van intiem contact met een ander. Het ontkennen van al deze emoties maakt dat er ogenschijnlijk niets aan de hand is. Maar wanneer iemand dichtbij komt en er mogelijk een relatie ontstaat dan wordt deze angst geactiveerd. Nabijheid roept de pijn en angst van afwijzing op. Het gevoel van controleverlies zet de nood aan ruimte en vrijheid in gang. Het zichzelf zijn en emoties laten zien is eng omdat men zich daarop afgewezen voelde. Als iemand te dichtbij komt, wordt de angst daarvoor aangewakkerd. Omdat het te pijnlijk was wordt het risico op hetzelfde vermeden door mensen op afstand te houden.