DESTRUCTIEVE RELATIES

Wanneer verliefdheid en het gevoel een sprookje te beleven plaats maakt voor een emotionele kwelling en hel. Drama, conflict, twijfel, teleurstelling, verstikkend, gemene woorden, sorry’s die niks betekenen,… zijn kenmerken van destructieve relaties.

Als mens zijn we een sociaal wezen en kunnen we niet leven zonder relaties met anderen. We zoeken daarom betekenisvolle relaties met anderen. Met familie, met vrienden en ook met partners. Deze relaties lopen niet altijd even soepel en makkelijk. In elke relatie doen er zich al wel eens problemen voor. Dat is normaal. Meestal geraken deze problemen ook wel weer opgelost door middel van ruzies. Want deze horen bij gezonde relaties. We maken ruzie omdat we ons niet gehoord of begrepen voelen. We proberen elkaar te begrijpen en rekening te houden met elkaars behoeften.

Soms geraken we er echter onderling niet uit. Meestal komt dit omdat er een onevenwicht ontstaat tussen verbondenheid en autonomie. Als alles goed gaat, voelen we ons goed bij elkaar en voelen we ons goed als we niet in elkaars buurt zijn. De partners voelen vertrouwen en veiligheid in hun relatie. Dit komt omdat we als individu in een relatie ook tijd en ruimte nodig hebben voor onszelf. We hebben ook nood aan autonomie.

Wanneer iemand niet veilig gehecht is, ervaart deze partner vermoedelijk te weinig vertrouwen in zichzelf en in de ander. Zo kunnen er er problemen ontstaan op vlak van intimiteit en autonomie. Omdat dit het evenwicht in de relatie verstoort, kan er dan een destructief patroon ontstaan. Dit kan het einde van de relatie betekenen maar dat hoeft niet zo te zijn. Vaak is het dan raadzaam om hulp door middel van therapie te zoeken. Soms is het constructiever dat één of beide partners apart in individuele therapie gaan en soms is relatietherapie meer aangewezen.

Maar soms is het wel noodzakelijk om uit de relatie te stappen omdat jullie elkaar meer kwaad dan goed doen. In dat geval is er niet alleen sprake van een destructief patroon maar van een destructieve relatie.

WAT IS EEN DESTRUCTIEVE RELATIE?

Destructieve relaties zijn relaties die je meer kwaad doet dan goed. Ze gaat heel erg op en af. Het gaat goed en alles is fijn totdat er een confrontatie is die uitmondt in een heftige ruzie. Je krijgt zeer gemene opmerkingen naar je hoofd geslingerd, je wordt op je kleine kantjes gepakt, er wordt met iets naar je gesmeten of je deelt zelf in de klappen. Als je er iets van zegt, dan ben jij diegene die overdrijft.

Wat in het begin zo een fijne relatie was, lijkt nu elke keer verder af te brokkelen. Het vertrouwen gaat zoek in de partner maar helaas vaak ook je zelfvertrouwen. Doordat je zo vaak te horen krijgt dat jij je aanstelt, overdrijft, te gevoelig of onmogelijk lastig bent,… ga je twijfelen aan jezelf. De relatie put jou emotioneel helemaal uit.

Het gevaar is dat je het contact met je intuïtie verliest. Je twijfelt aan je buikgevoel en legt de oorzaak te veel bij jezelf alsof de ander gelijk heeft. Je voelt dat het niet klopt en toch loop je vast en lijk je het niet te kunnen oplossen. Misschien had je niet zo een geweldige jeugd waardoor je niet leerde dat jouw gevoelens ook meetellen en van belang zijn? Misschien was  je het gewoon jezelf opzij te schuiven? Of misschien heb je nooit gevoeld hoe het is om gerespecteerd te worden in jouw zijn, emoties, noden, grenzen,… Dat maakt wellicht waarom het nu voor jou nu zo moeilijk is om uit deze relatie die je zoveel schade berokkent te stappen.

KENMERKEN VAN EEN DESTRUCTIEVE RELATIE

Al dan niet bewust doe jij heel hard je best opdat het allemaal beter wordt. Maar ondertussen zet jij jezelf veel te vaak opzij, geef je de ander (soms haast noodgedwongen) veel te vaak gelijk terwijl je het niet eens bent, ben je eindeloos begripvol en vergeef je de ander dingen die je niet voor mogelijk acht. Je weet dat de ander het moeilijk had. Je tracht begripvol te zijn in de hoop dat de ander ermee aan de slag gaat en veranderd. Maar dat blijkt niet te gebeuren omdat ander dat niet kan of niet wil ook al word beweerd dat wel te willen.

Het lijkt wel of drama eigen is aan de relatie. Ofwel is er iets bij jezelf aan de hand, ofwel bij je partner ofwel in jullie relatie. Maar rust is er quasi nooit. Je bent voortduren bezig met het opvangen van crisissen. Dat maakt deze relatie zo uitputtend.

Er is veel wantrouwen. En je wordt gecontroleerd. Met wie je omgaat, met wie in contact gaat,… Je zoekt geruststelling dat je partner je nog graag ziet en alles goed is door dit zelf ook te doen. Er is jaloezie en je bent ongerust. Je vrijheid wordt wat aan banden gelegd. Er wordt verboden bepaalde mensen nog te zien of een hobby nog langer uit te oefenen. Er wordt veel gelogen. En bedrogen.

Dezelfde conflicten komen steeds terug. Er lijkt zich steeds weer een machtsstrijd aan te dienen. Een conflict geraakt niet respectvol of snel opgelost. Het kan dagen aanslepen. Je wordt stilgezwegen of gemanipuleerd. Je wordt vooral niet gehoord en alles is jouw schuld.

Misschien heb je verlatingsangst en durf je niet uit de relatie te stappen. Misschien heb je schrik het alleen niet te kunnen en de ander nodig te hebben om op te steunen. Je gelooft te weinig in jezelf, in je eigen kunnen.

LITERATUUR

Destructieve relaties op de schop – Jan Storms

Jan Storms schreef met zijn Destructieve relaties op de schop, psychopathie herkennen en hanteren het standaardwerk op het gebied van psychopathie. De eerste versie verscheen in 2010; hiervan zijn inmiddels ruim 10.000 exemplaren verkocht.

Reacties van lezers:

‘Dit boek is een eye-opener voor iedereen die – soms al een leven lang- gevangen zit in een web van een persoon met een diepe, ongeneeslijke stoornis.’

‘Had ik dit boek maar eerder gelezen…’

‘Dit boek heeft mijn leven gered.’

Naar schatting 1 op de 20 mensen lijdt aan psychopathie. Een psychopaat (m/v) is er op uit om mensen in zijn omgeving kapot te maken. In verreweg de meeste gevallen wordt er nooit een juiste diagnose gesteld en gaan deze mensen vrijwel onbelemmerd hun gang. Destructieve relaties op de schop geeft inzicht in psychopathie en handvatten om met mensen die aan deze stoornis lijden om te gaan.

Aan deze nieuwe uitgave van Destructieve relaties op de schop zijn naast de geactualiseerde inhoud ook indrukwekkende ervaringsverhalen van slachtoffers van psychopaten toegevoegd.

(Bron: Standaard Boekhandel)

Omschrijving

Heb jij last van verlatingsangst of bindingsangst? Heb je alles op orde maar gaat het steeds mis in de liefde? Verlang je naar een partner maar loopt deze steeds weg als jij dichterbij komt? Of verdwijnen al jouw gevoelens als iemand voor jou wil gaan? Misschien heb je een relatie maar mis je de intimiteit. In Liefdesbang legt Hannah Cuppen uit dat dit allemaal met verlatingsangst en bindingsangst te maken heeft en hoe je hiermee om kunt gaan. Nederland telt naar schatting 2,4 miljoen singles. Het blijkt nog niet zo eenvoudig om de prins of prinses op het witte paard tegen te komen. En staat die opeens wel voor je deur, dan is het lastig om de teugels uit handen te geven. Vervelende ervaringen of verlies hebben je misschien liefdesbang gemaakt. Hannah Cuppen is zelf ervaringsdeskundige. Ze durfde zich kwetsbaar op te stellen en schreef Liefdesbang vanuit haar jarenlange zelfonderzoek. Daarnaast interviewde ze vele mensen over hun ervaringen met verlatingsangst en bindingsangst. Haar oplossingsgerichte boek biedt zo behalve inzichten en tips ook veel authentieke verhalen uit de praktijk. Het laat zien hoe je je hart kunt openen voor jezelf en daarna voor de ander. Zo krijgt de liefde een eerlijke kans.

Omschrijving

Bestseller voor relatietherapeuten en stellen die aan hun relatie willen werken. We zijn allemaal op zoek naar liefde, steun en verbondenheid, maar soms hebben we daar een beetje hulp bij nodig. Die hulp komt van dr. Sue Johnson, ontwikkelaar van Emotionally Focused Couple Therapy. In Houd me vast maakt Sue Johnson de lezer deelgenoot van haar baanbrekende en buitengewoon succesvolle programma voor het creëren van hechte en veilige relaties. Een boek dat populair is bij therapeuten en door de midprice ook toegankelijk wordt voor een nog breder publiek.

Omschrijving

In de spirituele bestseller Verslaafd aan liefde laat Jan Geurtz zien dat onze zoektocht naar liefde en erkenning voortkomt uit een fundamentele zelfafwijzing. Op inspirerende wijze laat hij zien hoe we onze behoeftigheid aan liefde en erkenning kunnen veranderen in onvoorwaardelijk en duurzaam geluk – voor iedereen die bekneld zit in een liefdesrelatie, of in het gemis eraan. Jan Geurtz is de auteur van de bestsellers De opluchting, De verslaving voorbij, Verslaafd aan liefde en Verslaafd aan denken. Geurtz studeerde orthopedagogiek, onderwijskunde en wetenschapsfilosofie, en is geïnspireerd door het boeddhisme.