EENZAAMHEID

Het doorbreken van de vicieuze cirkel van eenzaamheid is van cruciaal belang.

Bekijk hier enkele getuigenissen over eenzaam zijn. Het is voor iedereen een ietwat andere beleving.

WAT IS EENZAAMHEID?

Het is een gevoel van het missen van kwaliteitsvolle sociale relaties. Enerzijds gaat het over het gemis van een hechte, emotionele, intieme band met een ander persoon. Anderzijds gaat het over het gemis van een brede sociale vriendenkring waarmee je iets gemeenschappelijk deelt.

Er valt geen aantal te plakken op hoeveel kwaliteitsvolle contacten er nodig zijn om zich niet eenzaam te voelen. Het is een heel subjectieve ervaring. Iemand kan zeer weinig contacten hebben en zich niet eenzaam voelen. Andersom kan iemand met veel contacten zich dan weer wel eenzaam voelen.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN JE EENZAAM VOELEN?

Verminderde gezondheid

Meer kans op mentale problemen zoals bijvoorbeeld depressie

Negatieve houding, manier van denken

Hogere kans op vroeger overlijden

Het grootste gevaar is de neerwaartse spiraal die kenmerkend is. Wie zich eenzaam voelt, trekt zich terug op zichzelf, ontwikkelt een meer negatieve houding wat betreft sociale interactie, trekt zich nog verder terug, ontwikkelt meer negatieve gedachten,…

Het zich eenzaam voelen en het zich terugtrekken zet mensen aan het piekeren. En wanneer iemand te lang blijf vastzitten in het piekeren, verhoogt de kans op depressie. Wat de eenzaamheid op zijn beurt ook weer kan vergroten.