INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE

De mens is een complex wezen. Wij hebben een heel rijke denk- en gevoelswereld. En ook ons gedrag kan behoorlijk ingewikkeld in elkaar steken. Dat vraagt volgens mij om een integratieve aanpak binnen het psychotherapeutisch proces.

Integratieve Psychotherapie is slechts één vorm van psychotherapie. Daarom leg ik eerst even uit wat psychotherapie is.

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is gericht op de begeleiding van een persoon die psychisch lijdt. Voor wie het dus emotioneel moeilijk heeft. De focus binnen psychotherapie ligt op het samen nadenken (reflecteren) over jezelf. Over onder andere jouw gevoelens, over jouw relaties en over jouw reacties in & op bepaalde situaties. Kortom het therapeutisch begeleiden van iemand die last ondervindt van zijn eigen gedrag, gedachten en/of zijn gevoelens.

Wat haal je uit psychotherapie?

Door middel van deze reflectie samen met je therapeut kom je wellicht tussen de gesprekken ook meer toe aan zelfreflectie. Het proces zet zich door. Dankzij deze (zelf)reflectie leer jij jezelf beter kennen. Je ontwikkelt nieuwe inzichten doordat je beter begrijpt waar bepaalde emoties vandaan komen, welke invloed zij op jouw denken en handelen hebben en andersom. Onze manier van denken kan sterke emoties oproepen. Onze keuzes kunnen dan ook. Door hiernaar te kijken, leer je om ook om met een andere bril naar jezelf te kijken.

Wat is het resultaat van psychotherapie?

Het resultaat van dit proces is dat jij mogelijkheden kan beginnen zien. Mogelijkheden tot oplossingen. Zo kan jij zelf ontdekken wat voor jou de juiste oplossingen zijn. Je krijgt keuzemogelijkheden. Door af te stemmen op jezelf kan jij zelf je eigen keuzes maken waardoor je tot verandering komt.Hoofdzakelijk is een proces gericht op . Terwijl ook het inzicht in de oorzaak ervan wordt vergroot.

Dit alles met als doel: verminderen van…

Het verminderen van jouw klachten en emotionele moeilijkheden. Verlichting van symptomen. Vermindering van jouw lijden. “Vermindering” omdat het niet realistisch is om alles weg te werken. Ongemakken, moeilijke momenten, pijn,… zijn eigen aan het leven. Het hoort er jammer genoeg bij. Vermindering is dus het meest realistische doel dat we kunnen vooropstellen. Vermindering houdt doorgaans in dat de ongemakken, moeilijkheden, pijn,… je niet langer doen blokkeren zodat je je leven kan leven zoals jij het wil. Zodat deze zaken je niet meer hinderen in je leven.

Zodat je authentiek & zelfzeker in je leven staat.

Maar wat is integratieve psychotherapie dan?

verschillende methodieken

Een gestalttherapeut focust op wat je voelt en ervaart in het moment zelf. Wat er op de voorgrond zit op dat moment. Terwijl een systeemtherapeut zich niet focust op het individu maar op de interactie tussen de verschillende individuen van een systeem (bijvoorbeeld een gezin of een team). Een gedragstherapeut focust zich op hoe gedrag emoties beïnvloeden en hoe ander keuzegedrag tot andere emoties kan leiden. En een cognitieve therapeut focust zich dan weer op het doorbreken van negatieve gedachten. Waar een contextuele therapeut vooral gaat kijken naar de situatie waarin je bent opgegroeid en op welke mate deze invloed heeft op jouw functioneren nu.

Als integratieve psychotherapeut integreer ik deze verschillende methodieken uit de psychologie binnen het therapeutisch proces. Ik benader dus de moeilijkheden waarmee jij op gesprek komt vanuit verschillende hoeken. En behandeld deze op meerdere manieren. Ik kijk naar jou in jouw totaliteit. Zo voorkom ik dat jij met je hulpvraag op voorhand al in een bepaald hokje wordt geduwd. Jij wordt dus niet op slechts één manier geholpen. En niet bij slechts 1 aspect van je ervaring geholpen. We kijken samen naar alles wat met jouw hulpvraag samenhangt.

Dat wil dus ook zeggen dat ik rekening houd met alle aspecten van jouw functioneren. Zo zal ik kijken naar de manier waarop jij denkt en betekenis geeft aan gebeurtenissen. Naar de manier waarop jij reageert op wat je meemaakt en hoe jij omgaat met jouw gevoelens. Naar de manier waarop jij in communicatie gaat met jouw omgeving. En ook naar hoe de omgeving communiceert met jou. Alsook naar de cultuur in jouw gezin van herkomst. Naar welke impact er vanuit het onbewuste kan meespelen. …

Vanuit al deze aspecten tracht ik om jouw realiteit in zijn totaliteit zo goed mogelijk te begrijpen. Om van daaruit nadien op maat en holistisch samen vanuit jouw kern op zoek te gaan naar oplossingen.

Psychotherapie heb ik niet zelf uitgevonden. Ook de integratieve werkwijze komt niet van mijn hand maar daarin ben ik dus wel opgeleid. Ik volgde de opleiding Interactionele Vormgeving (IV) aan de Educatieve Academie te Berchem.