LOYALITEITSCONFLICT

Op deze pagina leg ik uit wat loyaliteit tussen ouder en kind is, wat een loyaliteitsconflict is en hoe je dit kan voorkomen. Het belang van het voorkomen is de ontwikkeling van je kind. Anders tast het zijn/haar zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde aan.

WAT IS LOYALITEIT?

Het is de unieke band tussen ouder en kind. Je stopt nooit ouder van je kind te zijn of kind van je ouder. Deze band kan dus niet verbroken worden.

Door deze band ben je trouw aan je ouders. Zelfs wanneer je ze niet kent, niet bij hen opgroeide, geen band hebt met ze. Dus ook wanneer de relatie ingewikkeld of moeilijk is geworden. Zo zien we dat een kind die door de ouder werd mishandeld vaak toch ook nog zijn ouder verdedigt.

Uiteraard kan het gebeuren dat je niet meer loyaal wil zijn aan je ouder. Dat je de band wil ontkennen. Maar de band zal altijd blijven bestaan ook al wil je dat niet.

We spreken dan over existentiële loyaliteit. Daarnaast bestaat er ook zoiets als verworven loyaliteit. Deze ontstaat doordat er zorg wordt gedragen voor elkaar. Ouders zetten zich in omdat ze het beste willen voor hun kind. Door de zorg en de liefde die ze geven, wordt de verbondenheid tussen hen beide nog sterker. Want ook kinderen dragen zorg voor hun ouders en investeren in hen door hen krediet te geven.

Loyaliteit kan echter onder druk komen te staan waardoor er loyaliteitsconflicten kunnen ontstaan.

WAT IS EEN LOYALITEITSCONFLICT?

Kinderen zijn van nature loyaal aan beide ouders. Wanneer onze ouders ruzie maken, elkaar misschien zelfs zwart maken, dan wordt het voor het kind zeer moeilijk. Want het wil geen partij kiezen. En als het gedwongen wordt om partij te kiezen, wordt het geconfronteerd met de schrik om de andere ouder pijn te doen.

Het kind voert dus een innerlijke strijd omwille van het gevoel niet trouw te kunnen of mogen blijven aan beide ouders. Dat is een soort spanning dat het kind niet kan verdragen en probeert op te lossen. Maar het verscheurt het kind als ouders de druk niet van de ketel halen. Maar dat maakt het kind angstig, verward en is pijnlijk. Want het kan en wil geen partij trekken. Als het er toe gedwongen wordt, slaat de wanhoop toe omdat het likt alsof het kind de andere ouder in de steek laar.

WAT IS HET EFFECT OP HET KIND?

Een kind identificeert zich altijd met beide ouders. Je bent een deel je moeder en een deel je vader. Je hebt eigenschappen van beiden. Door te moeten kiezen voor een ouder, voelt het alsof het kind niet alleen de andere ouder afwijst maar ook een deel van zichzelf. Zo kan een identiteitsconflict ontstaan. Het tast het zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde van het kind aan.

Als ze dit conflict niet opgelost krijgen gaan ze zich misschien gedragen als een cameleon. Een kind past zich aan aan de verwachtingen van de ouder bij wie ze zijn op dat moment. Maar het spreekt voor zich dat dit schadelijk is voor het kind.