NEERSLACHTIGHEID

Neerslachtigheid is iets anders dan een depressie. Beiden gaat het om een somber gevoel. Maar waar ligt het verschil dan juist? Het kan sowieso eenzaamheid met zich meebrengen.

WAT IS NEERSLACHTIGHEID?

Neerslachtigheid is iets van tijdelijke aard. Het is een tijdelijke verandering van je stemming. Je somber voelen, is een normale reactie wanneer je met een pijnlijke gebeurtenis te maken krijgt. Somberheid heeft dus een duidelijke oorzaak. Bijvoorbeeld het einde van een relatie, het overlijden van je huisdier, extra opdracht op het werk,… Normaal gezien waait de neerslachtigheid vanzelf na enkele dagen of weken weer over.

Je hebt nog steeds vertrouwen dat het later weer beter zal gaan. Je trekt je niet terug en laat anderen toe om er voor je te zijn. Je vindt bij hen troost en steun. Je kan ook nog van andere activiteiten genieten en er plezier aan beleven. Je hebt het gevoel controle te hebben over jouw stemming. De sombere gevoelens verhinderen je niet dagdagelijks te blijven functioneren.

Als de stemming na een korte periode niet verdwijnt of steeds terug komt, zoek dan professionele hulp om te voorkomen dat het een depressie wordt.

WAT IS DEPRESSIE?

Dit is een stemmingsstoornis waarbij je je somber voelt maar ook andere klachten hebt. Een depressie is dus van een ander kaliber dan neerslachtigheid.

Je hebt geen vertrouwen dat het in de toekomst beter zal gaan. Er is geen duidelijke aanleiding. Het gevoel overheerst en je ken geen plezier meer vinden in andere activiteiten of gezelschap. Je hebt het gevoel geen controle meer te hebben en dat niets je nog helpt. Het hindert je dagdagelijkse leven omdat je nergens nog interesse in hebt. Je lijkt niets meer te voelen en niet meer te reageren om wat er om je heen gebeurt.

Wanneer je een depressie hebt, heb je sowieso professionele hulp nodig. Ondersteunend kan het nodig zijn om medicatie te nemen en dat kan je niet op eigen houtje.