RELATIETHERAPIE

Ben je op zoek naar relatietherapie in Antwerpen? Neem hier gerust en kijkje en contacteer me als je meer informatie of een afspraak wil maken. We werken telkens met sessies van 80 minuten aan 75 euro/sessie.

VERBONDENHEID EN COMMUNICATIE HERSTELLEN

Van tijd tot tijd een conflict tegen komen in een relatie is heel normaal en zelfs gezond. Wanneer jullie echter vaak en herhaaldelijk in conflict gaan zonder een oplossing te vinden, is dat wellicht een signaal dat er iets anders dan de inhoud van de conflicten misloopt.

Vaak is het dan een welgekome hulp dat er iemand anders meekijkt en meezoekt naar een oplossing die door jullie beiden gedragen wordt.

Wanneer je te lang wacht om hulp in te roepen dan wordt de kloof tussen jullie beiden wellicht enkel groter. En lijken de problemen wellicht ook enkel te groeien. Jullie kunnen dan best wel wat steun & hulp gebruiken om het tij weer te keren.

Mogelijke moeilijkheden waartegen jullie aanlopen:

relatietherapie

Naast elkaar communiceren, conflicten die eigenlijk nergens over lijken te gaan, verlies van vertrouwen in de ander, de verliefdheid die verdwenen leek, twijfel of je de juiste partner koos die toeslaat, zorgen om de kinderen en opvoeding, frustraties, verloren respect van de ander of voor elkaar, het gevoel er alleen voor te staan,…

Het kan ook zijn dat je niet echt aan een relatie toekomt omwille van bindingsangst of omwille van verlatingsangst steeds in destructieve relaties beland met een partner die jou meer slecht doet dan goed. Deze relaties worden vaak gekenmerkt door, na verloop van tijd, veel conflicten, angst, jaloezie, wantrouwen, controledrang, afhankelijkheid, dominantie,…

Meestal komt dit door een onveilige hechting en persoonlijke valkuilen vanuit emotionele kwetsuren.

En als laatste is het ook mogelijk dat je of jullie graag steun willen bij het op een mooie en respectvolle manier afscheid te kunnen nemen van elkaar wanneer jullie de relatie willen beëindigen.

Voorwaarde voor succesvolle relatietherapie:

Beiden echt bereid zijn om je in te zetten en in jezelf te willen kijken. Enkel dan kunnen individuele valkuilen open, eerlijk &n respectvol besproken worden. En net dat is nodig om anders te kunnen gaan communiceren met elkaar en samen tot verandering te komen.

Mijn rol als therapeut:

  1. Na een verkennend gesprek werd duidelijk met welke hulpvraag jullie komen en wat jullie wensen te bereiken met therapie.
  2. Vervolgens vraag ik jullie beiden elk een keer individueel op afspraak. Dit om jullie verder te leren en persoonlijke valkuilen en wensen verder uit te diepen.
  3. Nadien komen jullie samen. Jullie krijgen tips en eventueel opdrachten mee naar huis. Daarmee gaan jullie oefenen tussen de afspraken door.
  4. Indien nodig vraag ik hier en daar nog een keer om alleen te komen. Of verwijs ik één van jullie door naar een collega om individueel aan persoonlijke kwetsuren te werken. Dit proces loopt dan naast het proces van jullie relatietherapie.

Ik zal vanuit een neutrale positie (onpartijdig dus) trachten mee te helpen verwoorden wat jullie elkaar willen zeggen zodat jullie elkaar ook beter kunnen horen. Ik zal trachten jullie tips te geven om valkuilen te vermijden zodat jullie uit jullie oude patronen kunnen stappen. Dat heeft doorgaans als effect dat jullie je terug beter door elkaar begrepen voelen. En dat is nodig om de verbondenheid, samenhorigheid te herstellen.

Als jullie niet meer voldoende elkaar als ‘wij’ kunnen zien of ervaren dan is de kloof immers al erg groot geworden. Liefst starten we dan zo snel mogelijk aan herstel.

Een gezonde relatie onderhouden is altijd een uitdaging. Het vraagt om een mooi evenwicht tussen afstand en nabijheid.

In tijden van corona moeten heel wat mensen plots deels of voltijds thuis werken en soms ook nog eens jullie allebei. Daarnaast vallen heel wat activiteiten buitenshuis weg en kunnen we minder familie en vrienden zien. Dat heeft als gevolg dat we veel meer op elkaar aangewezen zijn en dus veel meer tijd met elkaar doorbrengen tegenover tijdens de ‘normale’ tijden.

Dat maakt dat gaandeweg pijnpuntjes in jullie relatie veel meer zichtbaar en voelbaar worden. Deze kunnen ook uitgroeien tot ruzies en wederkerende ruzies. Aarzel niet om hulp in te roepen in dat geval.

relatie tijdens corona

Relatietherapie kan jullie helpen in tijdens van Corona.