SCHEMATHERAPIE

Schematherapie is een Integratieve Cognitieve Gedragstherapie ontwikkeld door Jeffrey Young en zijn collega’s vanaf 1990. Het combineert elementen uit uiteraard de cognitieve, gedragstherapeutische modellen. Ook modellen gericht op onbewuste emoties, gedachten en gedragingen. Alsook onder andere hechtingsmodellen. Schematherapie leent zich ertoe om een brede waaier aan eerder complexe psychische moeilijkheden te behandelen.

Deze behandelvorm is erop gericht om hardnekkige patronen duidelijk te krijgen. Om wederkerende vervelende gevoelens te helpen plaatsen. En om nadien deze patronen te leren doorbreken. Alsook om op een meer liefdevolle en constructieve manier met je emoties te leren omgaan. Het helpt je om jouw noden en behoeften duidelijk te krijgen. Ze niet langer te negeren. Het leert je jouw behoeften te herkennen en ernaar te handelen.

Emotionele basisbehoeften:

• Een veilige band met anderen hebben

• Duidelijke grenzen en leiding krijgen

• Onafhankelijk mogen zijn en eigen keuzes mogen en kunnen maken

• Spontaan mogen en kunnen zijn, plezier kunnen uiten

• Vrijheid krijgen om je behoeften en emoties te uiten

Wanneer deze niet vervuld werden tijdens de kinderjaren  kunnen er negatieve patronen ontstaan. Deze patronen hielpen je om te gaan met de niet vervulde behoeften. Echter zijn ze wellicht nu niet meer helpend voor je. Waarschijnlijk staan ze je in de weg om emotioneel evenwicht en vol tevredenheid door het leven te gaan.

Deze patronen worden valkuilen genoemd.

Deze valkuilen zijn onder andere: emotioneel tekort (verwaarlozing), verlatingsangst, wantrouwen, sociale isolatie, minderwaardigheid, zelfopoffering, afhankelijkheid, veeleisendheid, negativisme,…

Schematherapie zorgt voor het vergroten van inzicht in jezelf. In je gevoelens, denken en gedrag. Het herkennen van patronen. Emotionele verwerking. We kijken naar de verschillende stukken in jezelf. Deze hebben elk hun eigen pijn, emoties, gedachten en gedrag hebben. Alsook naar wat elk stukje tekort had en nog nodig heeft. Zoals bijvoorbeeld bange jij, strenge jij, wijze jij, impulsieve jij, kwade jij,… Zo kan je stapsgewijs zelf wijzigingen aanbrengen. En zo meer emotioneel en psychisch welzijn bereiken.

Hieronder deel ik graag een paar interessante zelfhulpboeken waarmee ik ook werk wanneer je therapie bij me start.

Leven in je leven

Voortbouwend op de principes van de cognitieve therapie zijn de psychologen Jeffrey Young en Janet Klosko erin geslaagd om een uiterst bruikbare gids te schrijven voor een breed publiek. Het boek leert mensen hun negatieve gedachtepatronen, door de auteurs ‘valkuilen’ genoemd, te herkennen.

Helder en aansprekend beschrijven zij elf van de meest voorkomende valkuilen, waaronder problematische relaties, een irrationeel gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst en eenzaamheid. Problemen waar veel mensen mee kampen. Tegelijkertijd bieden zij uitgebreide diagnostische tests en vragenlijsten om elke valkuil te herkennen, en stapsgewijze suggesties om ze in de toekomst te omzeilen.

Inmiddels hebben in Amerika en Nederland al duizenden mensen van deze directe methode geprofiteerd. Leven in je leven laat niet alleen zien hoe mensen kunnen ontsnappen aan de vicieuze cirkel van negatieve gedachten, het werkt ook inspirerend voor iedereen die over zijn leven wil nadenken.

Patronen doorbreken

Maak je steeds weer dezelfde fouten in het leven, terwijl je je hebt voorgenomen om een volgende keer anders te reageren? Vertoont je gedrag hardnekkige patronen, die je zeer tegen je zin niet eenvoudig kunt doorbreken? In dat geval helpt schematherapie je verder.

Schematherapie leert je om de oorsprong van je gedragspatronen te doorgronden, hun invloed op je alledaagse leven te onderzoeken. En jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen.

Aan de hand van vele voorbeelden en online beschikbare invuloefeningen maakt Patronen doorbreken duidelijk hoe patronen van gedrag, gedachten en gevoelens zijn ontstaan. En hoe je die kunt veranderen.

Hannie van Genderen is klinisch psycholoog en coördinator research, development & education bij Virenze RIAGG Maastricht. Gitta Jacob en Laura Seebauer zijn beiden psychotherapeut in Duitsland.