Verslavingen

We spreken van een verslaving wanneer iemand niet meer het gevoel heeft vrij te kunnen kiezen. Wanneer iemand niet meer in staat is om iets te laten zonder daar last van te ondervinden. Wanneer iemand iets doet, en niet anders kan dan het te doen, ook al wil hij/zij het eigenlijk niet. Iemand met een verslaving heeft niet meer het gevoel enige macht of controle te hebben. Iemand kan verslaafd zijn aan de gekste dingen. De meest voor de hand liggende verslavingen zijn alom gekend: werk, sport, medicatie, gokken, seks, gamen, eten, tv, internet, alcohol, roken, drugs,… Een verslaving blokkeert jouw vrijheid omdat het fysiek en/of mentaal afhankelijk maakt van de daad of middel. In eerste instantie voelt iemand zich kort nadien voldaan maar de drang ontstaat al snel opnieuw en brengt onder andere schuldgevoelens met zich mee.

Wil je van een verslaving verlost geraken dan is het belangrijk dat probeert te achterhalen waarom de verslaving ontstond. Dat is niet makkelijk omdat verslavingen vaak geniepig & klein starten. Ze houden vaak vele jaren lang aan en worden een hardnekkig patroon. Bewustwording is van doorslaggevend belang in het willen doorbreken van het patroon. Welke factoren voeden mijn verslaving. Wat kan ik daarvan aanpakken? Kan ik dit alleen of heb ik daar hulp bij nodig? Dat zijn twee belangrijke vragen. Schematherapie en ACT-therapie kunnen hierbij heel goed werken.

Meestal ligt de oorzaak verborgen in het verleden. Vooral in het gebrek van een stevige vertrouwensrelatie met de ouders. Wanneer je als kind weinig emotionele waardering en erkenning kreeg voor wie jij als persoon met jouw gaven/talenten laat dit zijn sporen na. Vaak treden er dan problemen op mijn iemands zelfbeeld en identiteit. De verslaving is dan een manier om met deze moeilijkheden en bijhorende emoties om te gaan. Door een gebrek aan waardering is het moeilijk om zichzelf te waarderen. Ook eenzaamheid, vele teleurstellingen in het leven, een gebrek aan richting, de grote mate van stress in deze Westerse maatschappij, trauma’s zoals verlies of mishandeling/misbruik,… kunnen aanleidingen zijn voor het ontstaan van een verslaving.

Dit maakt wellicht duidelijk dat het om een complexe problematiek gaat die vaak therapeutische hulp vraagt om met succes inzichten te verwerven, ervaringen te verwerken én door middel van gedragsverandering het patroon trachten te doorbreken.

Wil je meer lezen over verslaving en herstel vind je hieronder literatuurtips.

Omschrijving

In De verslaving voorbij komen alle eigentijdse vormen van verslaving of dwangmatigheid aan bod:
– drugs- en medicijnverslavingen
– alcohol- en rookverslaving
– eet- en gokverslaving
– seks- en relatieverslaving
– diverse dwangmatigheden

Jan Geurtz verklaart ze op een verrassende wijze, en toont vervolgens een verbluffend simpele uitweg uit de gevangenis van verslaving en dwangmatigheid. Deze methode is in principe voor iedereen toepasbaar en helpt mensen daadwerkelijk een einde aan hun verslaving te maken!

Familieleden van verslaafden kunnen door dit boek geïnspireerd worden om op een andere manier met de verslaafde om te gaan, die minder belastend is voor henzelf en voor de verslaafde meer uitzicht biedt op verandering. Ook de verslavings-hulpverlener kan nieuwe inzichten opdoen die zijn behandeling succesvoller maken.

Omschrijving

In de spirituele bestseller Verslaafd aan liefde laat Jan Geurtz zien dat onze zoektocht naar liefde en erkenning voortkomt uit een fundamentele zelfafwijzing. Op inspirerende wijze laat hij zien hoe we onze behoeftigheid aan liefde en erkenning kunnen veranderen in onvoorwaardelijk en duurzaam geluk – voor iedereen die bekneld zit in een liefdesrelatie, of in het gemis eraan. Jan Geurtz is de auteur van de bestsellers De opluchting, De verslaving voorbij, Verslaafd aan liefde en Verslaafd aan denken. Geurtz studeerde orthopedagogiek, onderwijskunde en wetenschapsfilosofie, en is geïnspireerd door het boeddhisme.