WAARDEN EN NORMEN

De woorden ‘waarden en normen’ nemen we doorgaans makkelijk in de mond nemen.  Maar als er ons naar gevraagd wordt, is het voor velen toch moeilijk meteen te benoemen wat jouw waarden zijn. Meestal zullen mensen antwoorden vanuit wat zij zelf willen ervaren in de omgang met anderen. Hoe zij vinden dat anderen zich moeten gedragen. Moeilijker is het om na te gaan volgens welke waarden jij wil leven. Dat vraagt om tijd voor zelfreflectie. Hoe jij die waarden in de praktijk wil omzetten. Hoe je ze dagdagelijks wil praktiseren. En dan komen we uit bij normen. Welke normen pas jij toe in de omgang met anderen? Het kan heel interessant zijn om dit te onderzoeken voor jezelf. Want het helpt je om de juiste keuzes te maken, om zingeving en voldoening te vinden in je leven.

Waarden en normen zijn niet los te koppelen van elkaar. Wat is het verschil tussen beiden?

WAT ZIJN WAARDEN?   

Dat zijn idealen die jij belangrijk vindt. Die je belangrijk genoeg vindt om na te streven. Deze waarden zorgen voor motivatie om actie te ondernemen, je in te zetten,…

Ook groepen hebben waarden. Groepen als in de organisatie waarvoor je werkt, de jeugdbeweging waar je deel van uitmaakt, het team waarin je zit, de buren in het appartementsgebouw, de vereniging waarvoor je vrijwilligerswerk doet,…

Er bestaan wel honderden verschillende waarden. Dus ze zullen niet allemaal voor jou van belang zijn. Interessant kan het zijn om jouw kernwaarden uit te zoeken. 10 waarden die ten allen tijde voor jou centraal staan in je leven.

Hoe meer jouw persoonlijke waarden aansluiten met de waarden van de groep, hoe meer je er je op je plek zal kunnen voelen.

WAT ZIJN NORMEN?

Normen zijn de gedragsregels die we hanteren in de omgang met anderen. We vinden ze normaal en vanzelfsprekend. En verwachten dat iedereen deze omgangsvormen kent en toepast. Daar kan het uiteraard wel eens botsen. Het zijn sociale regels en als iemand anders zich anders gedraagt, voelen we ons daar wellicht niet prettig bij.

Normen maken dat je weet hoe je je moet gedragen in bepaalde situaties en wat absoluut not done is.

We beïnvloeden elkaar voortdurend. Als meer mensen vuil op straat gooien, zullen anderen meer geneigd zijn om ook meer afval op straat te gooien. Dit gaat om de wisselwerking actie-reactie. Je kan anderen beïnvloeden met je eigen keuzes. We neigen ons te gedragen zoals de grote meerderheid in onze omgeving zich gedraagt. Deze groepsdruk is niet te onderschatten.