ZELFREFLECTIE

Zelfreflectie brengt jou en je omgeving veel meer goeds dan als het ware blind blijven voor jezelf.

WAT IS ZELFREFLECTIE?

Het is het vermogen om je eigen doen en laten te observeren en daarover na te denken. Maar ook observeren wat de impact van het doen en laten van anderen op jou is. Met andere woorden ‘Je neemt je eigen functioneren onder de loupe.’.

Dit is uiteraard niet altijd eenvoudig. He kan confronterend zijn. Soms zelfs pijnlijk. Maar vooral, eens je je bewust bent van hoe je in elkaar zit, kan je het haast niet meer negeren. Dus dat wil zeggen dat je haast niet anders kan dan er iets aan doen. Misschien steken daarom sommige mensen liever ‘hun kop in het zand’ want dan moeten ze er niets mee.

Reflecteren over jezelf is niet gemakkelijk. Het is wel van groot belang. Het vergroot ons zelfinzicht. Daar kunnen we veel uit leren en ons gevoel van welzijn vergroten omdat we onszelf kunnen bijsturen. Zelfreflectie omvat de kans om patronen te doorbreken. Om niet keer op keer dezelfde fouten te maken.

Het helpt je om jezelf correct naar waarde te schatten. Gevoelens van minderwaardigheid krijgen dan bijvoorbeeld veel minder kans. Je zelfbeeld zal verbeteren en ook je zelfvertrouwen. Het voorkomt wellicht ook dat je naast je schoenen zou gaan lopen en jezelf zou overschatten.

Verwar zelfreflectie niet met jezelf evalueren. Het gaat hier niet om jezelf beoordelen zoals je dat bij een evaluatie wel doet.

Sommige mensen zijn hier van nature beter in dan anderen. Voor sommige mensen is het heel helpend om dit samen te doen. Het vermogen en de wil om naar jezelf te kijken is van essentieel belang als je via therapie vooruitgang wil boeken. Het wordt voor een therapeut immers wel heel erg moeilijk als de cliënt op elke vraag antwoord ‘ik weet niet’ en moeilijk dieperliggende antwoorden in zichzelf kan zoeken. Want een therapeut kent niet de juiste antwoorden op tal van belangrijke vragen, jijzelf wel.

WAT KOM JE MAKKELIJKER VAN JEZELF TE WETEN?

Waar je kwaliteiten liggen en je valkuilen

Welke patronen zich aftekenen in jouw gedrag

Op welke manier je communiceert

Je kent beter jouw vaardigheden en uitdagingen

Waar je voldoening uit haalt

Je kan beter benoemen waar jouw allergieën/irritaties liggen en er constructiever mee omgaan

Wat voor jou zingeving en motiverend is

En niet onbelangrijk: wat zijn jouw noden en behoeften

Waar liggen jouw grenzen

Sommige mensen zijn hier van nature beter in dan anderen. Voor sommige mensen is het heel helpend om dit samen te doen. Het vermogen en de wil om naar jezelf te kijken is van essentieel belang als je via therapie vooruitgang wil boeken.