ZINGEVING

We zoeken wel eens naar de betekenis van het leven. En naar een doel in ons leven. Op zoek naar ‘geluk’. Zingeving is een menselijke behoefte. Ze ontstaan vaak wanneer tegenslagen zich in ons leven voordoen en we botsen op gevoelens van ontevredenheid.

‘De zin zit in de verbinding.’ Meer hierover in onderstaande video.

WAT IS ZINGEVING?

Zingeving gaat over waarde, betekenis, bedoeling. We willen dat ons leven zinvol is. Dat is het wanneer we iets betekenen of als ons leven bedoeling heeft.

We gaan dus op zaak naar zaken die voor ons waardevol zijn, die voor ons betekenis hebben. Naar zaken die een bedoeling of doel hebben. En dit alles gaat niet over x-aantal euro’s op de bankrekening of het laatste nieuwe model van een auto of de grote vrijstaande villa of dat super slanke afgetraind lichaam.

Wel gaat het over het innerlijke van de mens. De innerlijke beleving dat wat je doet van belang is of zinvol is. Dat gaat over plezier beleven aan. Over bezieling en passie. Over waardevolle bezigheden, taken met een toegevoegde waarde.

Als jij daar naar op zoek bent dan ben je wellicht iemand die zoekt naar de betekenis van de dingen. Dan weet je wat jouw waarden zijn en zoek je liefst contact met mensen op dezelfde golflengte. En tracht je zoveel mogelijk in de praktijk ook naar je waarden te leven. Zo blijft je trouw aan je waarden en verloochent ze niet. Je bent wellicht integer en gewetensvol van aard. Je houdt meer van diepgaande gesprekken en niet van de small talk met anderen.

Let wel op om geen moraalridder te worden waardoor anderen misschien het contact met jou als minder aangenaam gaan ervaren. Zorg ervoor dat je je flexibiliteit niet verliest en dus niet té principieel door het leven gaat. Probeer je eigen visie niet aan anderen op te dringen.

ZINGEVINGSVRAGEN

Welke vragen stellen we ons als we op zoek zijn naar waarde, de zin, het doel van het leven?

Wie ben ik?

Wat wil ik in mijn leven?

Wat wil ik bereiken?

Waarom krijg ik in mijn leven niet voor elkaar wat ik wens?

Wat vind ik belangrijke waarden om naar te leven?

Wat doe ik hier?

Waar ben ik op mijn plek?

Hoe moet ik verder in mijn leven?

Wat moet ik met mijn leven?

Ik heb alles en toch voel ik me niet gelukkig

Waarom overkomen deze nare dingen mij?

Wat is de bedoeling van… ?

BEHOEFTE AAN ZINGEVING

Wanneer je geen zingeving vindt, zal je wellicht blijven zitten met een gevoel van demotivatie en van niet tevreden zijn. Dat is het moment dat er wellicht heel wat vragen rond zingeving komen spelen. Wanneer je bijvoorbeeld voelt dat je niet echt gelukkig bent in je relatie. Of wanneer je geen kinderen kan krijgen. Of niet (meer) blij wordt van je werk. Misschien wanneer een belangrijk persoon voor je overlijdt.

Het gebrek aan zin in je leven is haast niet te negeren. Dwingt je als het waren om je te doen stilstaan. Het drijft je om oplossingen te zoeken, aanpassingen te doen in je leven.

Het kan ook zijn dat je hierin vastloopt. Bijvoorbeeld weten dat je van job moet veranderen maar niet durft omwille van het financiële aspect. Of dat je beter uit je relatie stapt maar niet durft omwille van de angst om het alleen te zijn.

Zo geraak je echter verstrikt in je werk of relatie en met jezelf. Dan kan het aangewezen zijn om professionele hulp te zoeken om verdere gezondheidsproblemen te voorkomen.